Next Previous Contents

Gnu Privacy Guard (GnuPG) Mini Howto (Català)

Michael Fischard v. Mollard <fischer@math.uni-goettingen.de> (versió original en alemany)
Brenno J.S.A.A.F. de Winter <brenno@dewinter.com> (versió en anglès)
Horacio <homega@ciberia.es> (versió en castellà)
Josep Monés i Teixidor <jmones@puntbarra.com> (versió en català)

Versió 0.1.3, 17 de maig de 2002
Aquest document mostra com emprar GNU Privacy Guard (GnuPG), un sistema de xifratge de codi obert (programari lliure) compatible amb OpenPGP. Per poder mantenir aquest programa totalment lliure s'ha evitat l'ús de l'algoritme RSA i d'altres algoritmes patentats. El document original el va escriure Michael Fischer v. Mollard en alemany. Va ser posteriorment traduït a l'anglès, i revisat, per Brenno J.S.A.A.F. de Winter. Finalment, va ser traduït al castellà i novament revisat a partir de la versió anglesa. El document en català es basa principalment en la darrera revisió de la versió anglesa però també inclou la traducció d'un capítol només present en la versió en castellà.

1. Conceptes bàsics

2. Instal·lació

3. Ús i gestió de les claus

4. Xifrant i desxifrant

5. Signant i verificant signatures

6. GnuPG + PGP

7. Interfícies gràfiques

8. Fonts d'informació

9. A propòsit d'aquest document


Next Previous Contents